Výrobci

Kvalitní matrace levně!

Odběr novinek [Newsletter]

Reklamační řád

Záruční doba na všechny nabízené produkty je 2 roky (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet převzetím produktu kupujícím.

Vyřizování případné reklamace z titulu zákonné odpovědnosti za vady námi dodaných výrobků se řídí příslušnými ustanoveními Občanského, příp. Obchodního zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží zpět budou v případě oprávněné reklamace proplaceny.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

V případě, že na základě reklamace dojde k výměně zboží, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno spolu s vyměněným zbožím nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

V případě, že na základě reklamace dojde k vrácení peněz, nebo reklamace nebude uznána, bude písemné potvrzení o reklamaci zasláno e-mailem, nebo poštou do 30 dnů od přijetí reklamace.

O vyřízení reklamce bude zákazník informováni e-mailem, nebo telefonicky.

Vaše dotazy a stav reklamace vyřizuje zákaznický servis
Tel: +420 774 448 926
E-mail: info@matrace90.cz